Σε ποια πιθανή-''απίθανη'' περίπτωση, μπορεί να μην ανέβει στην Α' ΕΠΣΔ ένας από τους δύο νικητές των αγώνων μπαράζ της περασμένης Κυριακής !!!

Μπορεί να ακούγεται απίθανο, υπάρχει όμως μία περίπτωση μία από τις ομάδες ΠΑΟΠ Ν. Αμισου και Άρη Καλαμώνα, αν και κέρδισαν στα μπαράζ να μην ανέβουν στην Α' ΕΠΣΔ. Για το το λόγο που θα σας εξηγήσουμε αμέσως, ο αγώνας κατάταξης μεταξύ των δύο ομάδων για τις θέσεις 3-4 αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Για συμβεί όμως αυτό πρέπει να έχουμε τη εξαιρετικά σπάνια περίπτωση να μην.........δηλώσουν συμμετοχή  και ο πρωταθλητής και ο δευτεραθλητής και ο τριταθλητής της Α' ΕΠΣΔ. Σε αυτήν την περίπτωση προβλέπεται από την προκήρυξη του φετινού πρωταθλήματος να μην ανέβει ο 4ος από την Β'.


Δείτε τα παρακάτω εδάφια της προκήρυξης που μας ενδιαφέρουν....

Ο πρωταθλητής της Α ' Κατηγορίας 2017-2018 θα ανέλθει απευθείας στην Γ ΄ Εθνική Κατηγορία.. Σε περίπτωση που ο πρωταθλητής της Α ΄ Κατηγορίας δεν δηλώσει συμμετοχή στη Γ ΄ Εθνική Ερασιτεχνική ή δεν αγωνιστεί  για οποιονδήποτε λόγο στη Γ ΄ Εθνική Ερασιτεχνική περιόδου 2018-2019 δικαίωμα ανόδου έχει ο δευτεραθλητής της Α ΄ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018. Σε περίπτωση που ο δευτεραθλητής της Α ΄ Κατηγορίας δεν δηλώσει συμμετοχή στη Γ ΄ Εθνική Ερασιτεχνική ή δεν αγωνιστεί  για οποιονδήποτε λόγο στη Γ ΄ Εθνική Ερασιτεχνική περιόδου 2018-2019 δικαίωμα ανόδου έχει ο τριταθλητής της Α ΄ Κατηγορίας περιόδου 2017-2018. Αν κάποιες από τις παραπάνω δεν δηλώσουν συμμετοχή στη Γ ΄ Εθνική Ερασιτεχνική περιόδου 2018-2019 δεν έχει το δικαίωμα να ανέλθει άλλη ομάδα και η τυχόν ομάδα ή ομάδες που δεν δήλωσαν συμμετοχή στη Γ Εθνική περιόδου 2017 2018 έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή στην Α ΄ Κατηγορία της Ε.Π.Σ. Δράμας περιόδου 2018-2019 χωρίς όμως το δικαίωμα ανόδου για ένα χρόνο.   
"Στην περίπτωση που σωματείο της Α ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2017-2018 που έχει δικαίωμα ανόδου όπως περιγράφεται παραπάνω δεν δηλώσει συμμετοχή ή δεν αγωνιστεί για οποιοδήποτε λόγο στη Γ ΄ Εθνική περιόδου 2018-2019 και αγωνιστεί στην Α ΄ Κατηγορία της Ένωσης περιόδου 2018-2019 τότε δεν προβιβάζεται το σωματείο που κατέχει την τέταρτη θέση της Ενιαίας βαθμολογίας τη Β ΄ Ερασιτεχνικής περιόδου 2017-2018".