ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2018Το Δ.Σ. του Συνδέσμου διαιτητών Χειροσφαίρισης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του καταστατικού προσκαλεί  τα μέλη του στις 26 – 2-2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στα γραφεία του Συνδέσμου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα και ώρα στον ίδιο τόπο. Τα θέματα της Συνέλευσης είναι:....

1. Ετήσιος οικονομικός απολογισμός
2. Ψήφιση απολογισμού
3. Σύναξη σχετικών πρακτικών και εγγράφων
4. Διευθέτηση οικονομικών ζητημάτων και άλλων προβλημάτων που απασχολούν τον σύνδεσμο
5. Προγραμματισμός  
6. Κόψιμο της Πίτας για το νέο έτος
Με αθλητικούς χαιρετισμούς.
Ο Πρόεδρος


Χατζηγεωργίου Δ.

Ο Γραμματέας


Ουζούνης Κ.