Φετινό πρωτάθλημα Α' κατηγορίας ΕΠΣ: Απ' ευθείας άνοδος των πρωταθλητών των ΕΠΣ στη Γ' Εθνική.

Σύμφωνα με την προκήρυξη του φετινού πρωταθλήματος της Γ' Εθνικής, ο πρωταθλητής της Α' ΕΠΣ Δράμας ανέρχεται απ' ευθείας στο επόμενο πρωτάθλημα της Γ' Εθνικής (2019-2020).

Δείτε τι αναγράφει η προκήρυξη:


"Προβιβασμός από Ε.Π.Σ.

 Οι πενήντα τρεις (53) πρωταθλήτριες ομάδες των Ε.Π.Σ. και οι τρεις (3) δευτεραθλήτριες ομάδες των ιδρυτριών Ενώσεων, δηλαδή συνολικά πενήντα έξι (56) ομάδες, προβιβάζονται στη Γ΄ Εθνική κατηγορία για την περίοδο 2019 – 2020. Σε περίπτωση που μία πρωταθλήτρια Α΄ κατηγορίας τοπικού πρωταθλήματος Ε.Π.Σ. (ή δευτεραθλήτρια προκειμένου περί των τριών ιδρυτριών Ενώσεων) δικαιούμενη να προβιβαστεί δεν δηλώσει συμμετοχή για οποιοδήποτε λόγο στο ως άνω πρωτάθλημα, τότε αντικαθίσταται από την δευτεραθλήτρια και αν αυτή επίσης δεν μπορεί ή δεν δηλώσει συμμετοχή, από την τριταθλήτρια. Αν υπάρξουν δικαιούχες ομάδες που δεν δηλώσουν συμμετοχή και δεν υπάρξει η δυνατότητα να αντικατασταθούν με τον εδώ προβλεπόμενο τρόπο, τότε δεν συμπληρώνονται με άλλο τρόπο και το πρωτάθλημα διεξάγεται με λιγότερες ομάδες".