Νέα σχολή προπονητών UEFA-C στη Καβάλα

Μεγάλη ευκαιρία για υποψήφιους δραμινούς προπονητές αποτελεί η σχολή προπονητών UEFA C που πρόκειται να γίνει στην Καβάλα τον προσεχή Δεκέμβρη, καθώς για όσους δεν γνωρίζουν, το κόστος συμμετοχής σε αντίστοιχη σχολή μακριά από τη Δράμα επιβαρύνεται με έξοδα διαμονής και διατροφής για διάστημα τουλάχιστον 15 ημερών.
Διαβάστε την ανακοίνωση της ΕΠΣΔ που ακολουθεί.... 

Σας γνωρίζουμε ότι πρόκειται να λειτουργήσει σχολή προπονητών ποδοσφαίρου UEFA C στην Καβάλα από 08 έως 17 Δεκεμβρίου 2017.

Δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν άμεσα:
Αίτηση 
Βεβαίωση ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής 
Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
Αστυνομική Ταυτότητα
Πιστοποιητικό σπουδών θεωρημένο

Επίσης θα πρέπει να κατατεθούν :.....Αντίγραφο ποινικού Μητρώου (όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών)
Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν είναι φυγόποινος ή 
φυγόδικος (όχι παλαιότερο των τριών (μηνών) 
Ιατρική βεβαίωση από Παθολόγο ότι είναι υγιείς (όχι παλιότερο των 
δύο (2) μηνών)
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν πλήρως όλα τα 
δικαιολογητικά έως 23-10-2017 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Καβάλας.
Παράβολο συμμετοχής σχολής UEFA C 500,00€. Θα υποβληθεί μετά 
από ειδοποίηση της Ε.Π.Σ. Καβάλας.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2510222751 – Κιν. 6945926400 κ. Χρόνης 
Γαϊτατζής)