Το προγραμμα αγωνων της ΕΠΣΔ για το Σ/Κ 8 και 9 Δεκεμβριου.