27 Ιουνίου η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ. της Δόξας Δράμας.

Το Δ.Σ. του Γ.Σ. «ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ» με τις υπ’ αριθ. 414/11-06-2018  και 415/19-06-2018  αποφάσεις του  συγκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό στις
27-06-2018,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του
στην Αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Δράμας,  (λόγω μη απαρτίας των μελών της στις 18/06/2018), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. Διοικητικός Απολογισμός από 1-1-2017 έως 31-12-2017
  2. Οικονομικός Απολογισμός από 1-1-2017 έως 31-12-2017
  3. Προϋπολογισμός 2018
  4. Ανάγνωση έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο από 01-01-2017 έως 31-12-2017
  5. Έγκριση ενεργειών και πράξεων του Δ.Σ. και απαλλαγή των μελών του από τις ευθύνες
  6. Διερεύνηση και καθορισμός ημερομηνιών για την τέλεση αρχαιρεσιών στο σύλλογο.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ταχτοποιήσουν τις οφειλόμενες συνδρομές τους, μπορούν να προσέρχονται καθημερινά στα γραφεία του συλλόγου από τις 11:00 μέχρι τις 14:00 (11 π.μ. – 2 μ.μ.)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 25210-37656....                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ                                         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΣΑΠΟΥΡΙΔΗΣ