Αποτελέσματα φιλικών αγώνων....

 Ν. Αμισος - Χωριστή 5-1

Νευροκοπι - Πετρουσα 2-0

Καλαμπάκι - Αρκαδικός 3-0