ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ

Το Δ.Σ. του Γ.Σ. «ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ» με την υπ’ αριθ. 433/12-09-2019   απόφασή  του  συγκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό στις

16/09/2019,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00  

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του

Στο  Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου Δράμας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Παρουσίαση του προγραμματισμού και των θέσεων του Προέδρου & Διευθύνοντα Συμβούλου, κ. Ιωάννη Μπύρου για την «ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ», για την νέα αγωνιστική περίοδο.


Ενημέρωση των μελών για την παραχώρηση των μετοχών της «ΠΑΕ Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ» στα μέλη του Γ.Σ. ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ, με βάση την επιστολή παραίτησης του Προέδρου της.


Συζήτηση επί των ανωτέρω θεμάτων.


    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΓΚΑΒΑΛΙΑΣ                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΙΤΣΟΓΛΟΥ