Λειτουργία Σχολής Ανανέωσης ταυτοτήτων 3ετίας στη Δράμα το διήμερο 2 & 3 Νοεμβρίου 2018       Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Ε. Π. Σ. Δράμας κάνουμε γνωστό στα μέλη μας τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν προς αποφυγή ταλαιπωρίας και παρεξηγήσεων, η οποία διαδικασία είναι η εξής:..........1ον Καταβολή παραβόλου στον ταμία του Συνδέσμου κ. Αμπρικίδη Γεώργιο  (το ποσό είναι ανάλογα με το πτυχίο: UEFA A’ 30 €, UEFA B’ 20 €, UEFA C’ 10 €).
2ον Από τον ταμία του Συνδέσμου παραλαμβάνουν εκτός από το παράβολο μία Υπεύθυνη Δήλωση και το έντυπο Πράξης Συναίνεσης για την επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, (όσοι δεν το έχουν υποβάλει).  
3ον Έπειτα πηγαίνουν στο ΚΕΠ για το γνήσιο της υπογραφής των δύο πιο πάνω αναφερόμενων εντύπων.
4ον Τράπεζα Πειραιώς για την καταβολή του παραβόλου υπέρ της Ε. Π. Σ. Δράμας, ανάλογα με το πτυχίο:  UEFA A’ 90 €, UEFA B’ 60 €, UEFA C’ 30 €.
5ον Ε.Π.Σ. Δράμας για την κατάθεση όλων των εντύπων και την υποβολή αίτησης συμμετοχής.
                   Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας της Σχολής έχει η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας.