Ε.Π.Σ. Δράμας: Έγγραφα αγωνιστικής περιόδου 2017-18Σας γνωρίζουμε ότι από της 17-07-2017 έχουν αναρτηθεί στο site της Ε.Π.Σ. Δράμας (www.epsd.gr) στα έγγραφα και υποδείγματα, οι προκηρύξεις πρωταθλημάτων ανδρών – Κυπέλλου και παιδικών πρωταθλημάτων, το Έντυπο συμπλήρωσης Δ.Σ. σωματείων, οι δηλώσεις συμμετοχής πρωταθλημάτων ανδρών - κυπέλλου - παιδικών πρωταθλημάτων, η εξουσιοδότηση για την άδεια των αγώνων, το συνυποσχετικό διαιτησίας/δήλωση σωματείου, η αίτηση προς τους δήμους για την παραχώρηση των γηπέδων, το υπόδειγμα παραχώρησης γηπέδου από τους Δήμους, και οι καταστάσεις υγείας ποδοσφαιριστών, για την ποδοσφαιρική περίοδο 2017-2018.


Σας στέλνουμε έντυπα δήλωσης συμμετοχής της ομάδας σας :....
α. Στο πρωτάθλημα Ερασιτεχνικής Κατηγορίας περιόδου 2017-2018.
β. Στους αγώνες Κυπέλλου Ελλάδας Ερασιτεχνών περιόδου 2017-2018 
Με τη δήλωση συμμετοχής θα καταβληθεί στην Ε.Π.Σ. Δράμας : 
Για την Α ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία α) το ποσό των 150,00€ ως συνδρομή ενεργού μέλους, β) 120,00€ ως δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Α ΄ Κατηγορίας και 100,00€ ως δικαίωμα συμμετοχής στο Κύπελλο. Στο παραπάνω ποσό της δήλωσης συμμετοχής της Α ΄ Ερασιτεχνικής ενσωματώνεται και η δήλωση συμμετοχής στα παιδικά πρωταθλήματα.
Για την Β ΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία θα καταβληθεί , α) το ποσό των 150,00€ ως συνδρομή ενεργού μέλους, 100,00€ ως δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Β ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας. Στο παραπάνω ποσό της δήλωσης συμμετοχής της Β ΄ Ερασιτεχνικής ενσωματώνονται η δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο η οποία δεν είναι υποχρεωτική και η δήλωση συμμετοχής στα παιδικά πρωταθλήματα.
Επίσης σωματεία που μετέχουν στο γυναικείο πρωτάθλημα, ή αυτά που μετέχουν στα Εθνικά Πρωταθλήματα καθώς και αυτά που μετέχουν μόνο στα παιδικά πρωταθλήματα υποχρεούνται να καταβάλουν ως συνδρομή ενεργού μέλους το ποσό των 150,00€. 
Η συνδρομή ενεργού μέλους θα πρέπει να εξοφληθεί έως 18-08-2017.
Η συμμετοχή στο Κύπελλο Ελλάδας Ερασιτεχνών είναι υποχρεωτική για τα σωματεία της Α ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας. Σε περίπτωση δε μη υποβολής δήλωσης συμμετοχής χάνει τον πρώτο επίσημο αγώνα του πρωταθλήματος στο οποίο δικαιούται να μετάσχει και της επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο που ορίζει η Ε.Ε. της Ε.Π.Σ. Δράμας. Η συμμετοχή στο Κύπελλο για τα σωματεία της Β ΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας είναι προαιρετική.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι επειδή η αποστολή των εγγράφων που αφορούν το σωματείο θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας η συμπλήρωση του e-mail του σωματείου στο ανάλογο πεδίο στη δήλωση συμμετοχής είναι υποχρεωτική. 
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να φθάσουν στην Ένωση το αργότερο μέχρι 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ή αλλιώς θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα εφαρμοστούν τα άρθρα 7 38 & 39 του Κ.Α.Π. (υποβιβασμός ομάδας και αφαίρεση βαθμών).
Παρακαλούμε να συμπληρωθούν προσεκτικά όλα τα κενά των δηλώσεων ώστε να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να τις επιστρέψουμε.Σας αποστέλλουμε ξανά το με αριθμό 29637/12-09-2013 έγγραφο της Ε.Π.Ο. που αφορά τις καταστάσεις υγείας των ποδοσφαιριστών και ποιες εξετάσεις υποχρεούνται να κάνουνε με αποκλειστική ευθύνη των ποδοσφαιριστών ώστε να μπορούν να συμπεριλαμβάνονται σ ΄ αυτήν. 
Οι καταστάσεις υγείας θα κατατίθενται στην Ένωση με αποκλειστική ευθύνη του υπογράφοντος γιατρού. Σας αποστέλλουμε εξουσιοδότηση με την οποία παρακαλείστε να τη συμπληρώσετε ώστε να εξουσιοδοτείτε την Ε.Π.Σ. Δράμας να εκδώσει τις άδειες τέλεσης αγώνων από το αρμόδιο γραφείο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για όλους τους εντός έδρας αγώνες Πρωταθλήματος ανδρών - Κυπέλλου και Παιδικών Πρωταθλημάτων του σωματείου σας ποδοσφαιρικής περιόδου 2017-2018.
Παρακαλούμε να την επιστρέψετε θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του Προέδρου σας μέχρι 18-08-2017.
Παρακαλούμε μέχρι 18-08-2017 να μας αποστείλετε το υπόδειγμα του εγγράφου ή άλλου παρόμοιου που θα συνταχθεί από το Δήμο και που θα έχει το ίδιο περιεχόμενο, παραχώρησης του γηπέδου που θ ΄ αγωνίζεται η ομάδα σας για τη περίοδο 2017-2018. 
Παραχώρηση γηπέδου σε ομάδα υπό όρους δεν θα γίνεται δεκτή.
Επίσης σας υπενθυμίζουμε σε συνέχεια του υπ ΄ αριθ. 889/28-07-2016 έγγραφου μας που αφορά τις καταστάσεις υγείας ότι η πρωτότυπη κατάσταση υγείας μαζί με το ακριβές αντίγραφο της θα κατατίθεται στα γραφεία υποχρεωτικά εντός 24 ώρου από της ιατρικής θεώρησής της. 
Η Ιατρική θεώρηση πραγματοποιείται μόνο από αθλίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο, ή πνευμονολόγο, ή ορθοπεδικό ή αγροτικό γιατρό ή γενικής ιατρικής ή πνευμονολόγο και έχει ισχύ για ένα έτος.Σας στέλνουμε έντυπο δήλωσης συμμετοχής της ομάδας σας :
α. Πρωτάθλημα με ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν 2003-2004 & νεότεροι.
β. Πρωτάθλημα με ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν 2005-2006 & νεότεροι
(με τη συμμετοχή γυναικείας ομάδας)
γ. Πρωτάθλημα με ποδοσφαιριστές που γεννήθηκαν 2007-2008 & νεότεροι 
(με τη συμμετοχή γυναικείας ομάδας)

Με τη δήλωση συμμετοχής εφόσον το σωματείο δεν έχει δηλώσει συμμετοχή στα πρωταθλήματα Α ΄ Β ΄ Κατηγορίας ποδοσφαιρικής περιόδου 2017-2018 και δηλώσει συμμετοχή μόνο στα παιδικά πρωταθλήματα ποδοσφαιρικής περιόδου 2017-2018 θα πρέπει να πληρώσει για τη συμμετοχή του το ποσό των 50,00€. Το ίδιο παραπάνω ποσό ισχύει και για τα γυναικεία σωματείο που τυχόν δηλώσουν συμμετοχή στα παιδικά πρωταθλήματα 2017-2018.
Σωματεία Γ ΄ Εθνικής για να δηλώσουν συμμετοχή στα παιδικά πρωταθλήματα περιόδου 2017-2018 θα πρέπει μαζί με τη δήλωση συμμετοχής να καταβάλουν το ποσό των 200,00€.
Ιδρυτικά σωματεία ΠΑΕ για να δηλώσουν συμμετοχή στα παιδικά πρωταθλήματα περιόδου 2017-2018 θα πρέπει μαζί με τη δήλωση συμμετοχής να καταβάλουν το ποσό των 300,00€.
Στη δήλωση συμμετοχής σημειώνεται τα αντίστοιχα τετράγωνα στα οποία θα λάβετε μέρος. 
Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν δύο ομάδες του ιδίου σωματείου στο πρωτάθλημα ίδιας ηλικίας.
Στο πρωτάθλημα γεννηθέντων 2003-2004 & νεότεροι απαγορεύεται η συμμετοχή γυναικών ενώ στο πρωτάθλημα γεννηθέντων 2005-2006 και νεότεροι και 2007-2008 και νεότεροι είναι προαιρετική η συμμετοχή έως και τεσσάρων κοριτσιών. Κατ ΄ εξαίρεση στο πρωτάθλημα 2005-2006 και νεότεροι επιτρέπεται και η συμμετοχή κοριτσιών γεννηθέντων το 2003 και 2004 ενώ στο πρωτάθλημα 2007-2008 επιτρέπεται και η συμμετοχή κοριτσιών γεννηθέντων το 2005 και 2006.
Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να φθάσουν στην Ένωση το αργότερο μέχρι ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 ειδάλλως θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και θα εφαρμοστούν οι κανονισμοί της Ε.Π.Ο..
Παρακαλούμε να συμπληρωθούν προσεκτικά όλα τα κενά των δηλώσεων ώστε να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να τις επιστρέψουμε.

Δείτε εδώ όλα τα έγγραφα της αγωνιστικής περιόδου 2017-18