27-25... Νίκη με κόντρα διαιτησία για την Bianco Monde Δράμα 1986....

 Bianco Monde Δράμα 1986 - Φαίακες Κέρκυρας 27-25