Η παράταση, της παράτασης, ......ωωωωω παράταση. Ελλάς το μεγαλείο σου...... !!!!!!

Παράταση έως 31/07/2019 για την Κάρτα Υγείας

Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Υγείας και του υφυπουργού Αθλητισμού που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρατείνεται η προθεσμία για την εφαρμογή του μέτρου της Κάρτας Υγείας έως τις 31 Ιουλίου του 2019.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ: Τροποποιούμε την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ-ΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152/03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως εξής: Παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/ 386611/15976/1417/152/03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/Β’/08-08-2018) έως 31-07-2019.


Σχόλιο του draminaspor: Όπως και στο θέμα της αδειοδότησης των γηπέδων, όπου εδώ και χρόνια παίρνει συνεχώς παράταση έτσι και στο θέμα της κάρτας υγείας των αθλητών, άρχισε να συμβαίνει το ίδιο. Το ερώτημα είναι απλό.....Αφού δεν πρόκειται να εφαρμοσθεί, για ποιο λόγο ανακοινώνεται-ψηφίζεται ?